فارسی / English

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

معرفي اجمالي راهکار جامع فرابر 
فرابر، مجموعه ای از نرم افزارها و خدمات يکپارچه در حوزه هوشمندي کسب و کار (BI) است که راهکار هاي هوشمندي سازمان را در اختيار مديران و کارشناسان قرار مي دهد.  
تجربه یک دهه تیم اجرایی فرابر در بیش از سيصد و يازده سازمانهای دولتی و خصوصی، تیم اجرایی فرابر را قادر ساخته است تا با استفاده از کادر تخصصي خود با ورود به هر سازمان جديد و شناسايي نيازهاي تحليلي آن سازمان، هوشمندي کسب و کار را با کيفيت و سرعت مناسب پياده سازي نمايد.

فرابر، صرفاً يک سيستم نرم افزاري و يا صرفاً يک رهيافت مديريتي نيست، بلکه يک معماري و مجموعه اي از فرايندها، فناوري هاو ابزارهاي مورد نياز جهت بهبود تصميم گيري ها از طريق "درک حقايق" و "رفتارهاي منطبق بر حقايق" مي باشد.

راهکار جامع فرابر: مجموعه ابزار BI + مجموعه خدمات استقرار BI + مجموعه خدمات مديريتي BI + مجموعه خدمات تحليلي BI + مجموعه خدمات آموزشي BI 

__new.png

در سال تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى و همزمان با هفته پژوهش توسط وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري- سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران گواهي‌نامه تأييد توانمندي فناورانه به شركت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش با عنوان فرابر، ابزار هوشمندي كسب و كار (Business Intelligence) اعطا شد.

 

 

 

نسخه داده کاوي فرابر

نسخه داده کاوي فرابر با امکان مدلسازي داده ها با الگوريتم هاي خوشه بندي، درخت تصميم ، خوشه بندي توالي، قواعد وابستگي، سريهاي زماني، بيز و با امکان پرس و جو از مدلهاي ايجاد شده توسط شرکت مهندسي مشاور عصر فناوري دانش بعنوان يک بسته نرم افزاري مستقل از مجموعه راهکار جامع هوشمندي کسب و کار فرابر ارائه شد.

 

برگزاري دوره تخصصي شناسايي و تدوين شاخص هاي کليدي عملکرد(KPI) توسط تيم اجرايي فرابر

شرکت مهندسي مشاور عصر فناوري دانش دوره تخصصي شناسايي و تدوين شاخص هاي کليدي عملکرد و نتيجه را با سرفصلهاي تحلیل محیط سازمان، شناخت و تحلیل ذینفعان و اسناد فرادستی، مطالعه تطبیقی، آشنايي با برنامه ريزي استراتژيک، آشنايي با مدل BSC، مدل علی و معلولی شاخص ها و شناسایی شاخص های هادی و پیرو، پالایش و پاکسازی شاخص های کلیدی عملکرد، کسب و کار هوشمند را در سبد خدمات مشاور مديريت خود قرارداد است. اين خدمت آموزشي، مشاوره اي تا کنون با استقبال شاياني مواجه شده است.

 

فرابر نسخه 15

 نسخه 15 نرم افزار" فرابر "ابزار هوشمندي كسب و كار (BI)، با تمرکز بر ايجاد و مديريت بهينه داشبوردهاي مديريتي و تسهيل فرايند ETL و افزايش ويژگي هاي کاربري و کاربردي در تاريخ 15/11/1392 ارايه شد.

بخشي از قابليت هاي جديد عبارت است از:     

                                                                   ادامه مطلب ...

 

آرشيو اخبار - فرابر