این روزها و در مطالب ارائه شده در مورد انتخابات نظام صنفی رایانه ای، شرکت های نرم افزاری نیم نگاهی بر فناوری های نوظهور و لزوم توجه صنف رایانه ای کشور به ظرفیت ها و پتانسیل های این حوزه توسط کاندیداهای این انتخابات، دارند. ایشان بر این باورند که یکی از راههای گسترش بازار ICT کشور، تمرکز بر فناوری های نوظهور از قبیل AI ، Blockchain، IOT ، AR/VR و Data Science و …. و بالطبع صادرات خدمات و محصولات این حوزه می باشد.

سید مجید اورعی مدیر عامل شرکت عصر فناوری دانش که یکی از کاندیداهای شرکتهای نرم افزاری و عضو لیست “نصر فراگیر” است، ضمن اشاره به تمرکز شرکت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش(KTE) در حوزه های هوش مصنوعی، علوم داده، رویکردهای تحلیلی IOT و هوش تجاری، آخرین اقدام فناورانه و خلاقانه شرکت خود را سرمایه گذاری در حوزه تولید سامانه “کلینیک تشخیص کرونا با استفاده از هوش مصنوعی” می داند.
به نقل از سید مجید اورعی، شرکت عصر فناوری دانش با همکاری یک مرکز تشخیصی و درمانی داخل کشور، در حال نهایی سازی یک سامانه تشخیصی مبتنی بر هوش مصنوعی است که ضمن تمرکز بر صوت سرفه ها، (و تمرکز بر شدت سرفه، شدت تنفس قبل و بعد سرفه، مدت زمان سرفه) بهمراه تصاویر CT-Scan و اطلاعات بیماریهای زمینه ای و اطلاعات بالینی هر فرد، امکان تشخیص زودهنگام کرونا و تخمین ریسک ابتلا به کرونا برای عموم را فراهم نماید.
این سامانه امکان بهره مندی از داده های Label زده شده توسط Crowd Sourcing را داشته و امکان روزآمد سازی مدل ها بر اساس نتایج جاری را محقق می سازد.
در مراحل بعدی، این سامانه امکان گسترش تشخیص ها برای سایر بیماریها با توجه به اطلاعات ژنتیک، اطلاعات آزمایشگاهی، اطلاعات تاریخچه ای بیماریها، اطلاعات متابلومیکس، اطلاعات مایکروبایوم، اطلاعات تغذیه و اطلاعات تحرکی/ورزشی افراد، را دارا خواهد بود.
چالش اصلی راه اندازی این سامانه، وجود دادگان به میزان مناسب است که در صورت عقد قرارداد، مسئولیت تجمیع و ترکیب دادگان این سامانه بعهده مرکز تشخیصی و درمانی خواهد بود.
با توجه به تجارب صادراتی شرکت عصر فناوری دانش، فرآیندهای تولید محصول در قالب App های موبایل چند زبانه در کنار فرایندهای همنایابی برای گسترش فروش این محصول و خدمات در حال اجرا می باشد.
آدرس MVP های تولید شده به قرار زیر هستند:

http://ai.kte.ir/covid19/voicerecognition
http://ai.kte.ir/covid19/deepvision

امیداست با تمرکز بر صنایع نوظهور و تلاش مضاعف در حوزه صادرات صنف پویاتری داشته باشیم.