خدمات مشاوره قبل از خرید

سازمان‌ها و مدیران مربوطه برای خرید، استقرار و بهره‌برداری از سیستم‌های BI، نیازمند دسترسی به اطلاعات بازار BI و طبیعتاً Benchmark محصولات و خدمات در این حوزه می باشند. این‌گونه خدمات مشاوره، که با عنوان خدمات مشاوره قبل از خرید به مشتریان ارائه می گردد، منجر به شناسایی دقیق نیازمندیهای تحلیلی سازمان، شناسایی و اولویت بندی فاز های مختلف پروژه و … خواهدشد.

اصولاً برای آغاز پروژه‌های BI می‌توان مواردی همچون، سنجش میزان آمادگی سازمان برای استقرار سامانه‌های BI (BI Readiness Assessment)، شناسایی میزان بلوغ پروژه BI (BI Maturity)، تهیه نقشه راه استقرار BI در سازمان (BI Roadmap)، راه‌اندازی و مدیریت BICC (BI Competency Center)، انتخاب متدولوژی استقرار هوشمندی کسب‌وکار (BI Methodology)، تحلیل منابع داده‌ای سازمان و شناسایی چالش‌های بیگ دیتا (Big Data Problems) در دستور کار قرار گیرند، که این‌گونه موارد را می‌توان با ارائه خدمات مشاور غیر از خرید به‌عنوان موردی یا کلی بررسی و مستندسازی نمود.

ازاین‌رو، شرکت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش، به‌منظور شفاف‌سازی دقیق Business Needs و Business Problems های هر مشتری امکان برگزاری جلسات ارائه مشاوره‌های قبل از خرید را دارا است.