تجمیع و تلفیق داده‌های سازمانی

در دنیای امروزی مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود مدیران قادر نباشند تصمیمات درست اتخاذ کنند، عدم اطلاع درست از وقایع داخل و خارج سازمان است. دلایل متعددی سبب‌ساز این‌گونه معضلات هستند که مهم‌ترین آن‌ها، نبود گزارشی یکپارچه و جامع از عملکردهای سازمان در گذشته و حال، و تخمین‌ها و ارزیابی‌های موثقی از آینده است. ازاین‌رو در حال حاضر مسئله مهم مدیریت یکپارچگی داده‌ها (Integration Management Data) همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها است. همچنین به‌رغم وجود سیستم TPS، MIS و یا حتی ERP، مفهوم یکپارچگی دانش آماری و اطلاعاتی سازمان بدون پرداختن به سیستم‌های BI بسیار پرهزینه به نظر می‌رسند.

«نتیجه دسترسی به داده‌های یکپارچه‌شده، پاک‌سازی‌شده و دسته‌بندی‌شده در سازمان توسط نرم‌افزار فرابر، تشویق مدیران به تحلیل‌گری و پرسش‌گری در سازمان خواهد بود.»

از منظری دیگر اخذ تصمیم‌های اضطراری، استراتژیک و حتی تصمیمات کلان سازمانی، نیازمند وجود تحلیل‌های صحیح از وضعیت عملکردی سازمان است که این تحلیل‌ها نیازمند وجود داده‌های باکیفیت و در دسترس ایشان است. اینجاست که هوشمندی کسب‌وکار فرابر، با تجمیع و تلفیق داده‌های مکانیزه و غیرمکانیزه سازمان باهم، بستر مناسبی برای تحلیل گری و تصمیم سازی ایجاد می‌کند.

در هر فرآیند تحلیلی توجه به نرخ تغییرات آمارها، پیش‌بینی‌های آینده‌نگر، تجسم داده‌ها، یکپارچه بودن داده‌ها، حرکت در عمق داده‌ها، مدل‌سازی داده‌ها، و مهندسی اطلاعات لازم و ضروری است.

نتیجه نهایی استفاده از داده‌های یکپارچه‌شده فرابر در سازمان‌ها، اتخاذ رویکردهای تحلیلی مناسب در سازمان‌ها جهت ساماندهی تصمیم‌های مدیریتی خواهد بود.  این امر مهم با کنترل مستمر شاخص‌ها، کشف و مدیریت ریسک‌ها و در نهایت مستندسازی دانش آماری سازمان تقویت خواهد شد.

یکپارچگی داده‌ها (Data Integrity) یک مفهوم بنیادین در هوش تجاری فرابر است که استفاده صحیح از گزارش‌ها و تحلیل‌ها را تضمین می‌کند. جایگاه یکپارچه‌سازی داده‌ها در ارتباط مستقیم با مدیریت داده‌های اصلی (MDM) است و برای داشتن داده‌های صحیح و باکیفیت نیازمند یکپارچه‌سازی داده‌ها، اطلاعات، صفات و حتی مقادیر صفات هستیم. ابزارهای هوشمندی کسب‌وکار فرابر، برای فرآیند یکپارچه‌سازی داده‌ها ابزارها و ویزاردهای مناسبی ارائه می‌نمایند تا بتوان فرآیند یکپارچه‌سازی دانش آماری و اطلاعاتی سازمان در انبار داده‌ها را تسهیل نمود.

پس از تجمیع و تلفیق داده‌های سازمانی، مهم‌ترین کار، استفاده از داده‌های بصری سازی داده‌های و یکپارچه‌سازی شده است؛ در اینجاست که فرابر ابزارهای استخراج آمار و اطلاعات را به شرح زیر ارائه می‌نماید:

 • ابزار ایجاد انواع شاخص‌های مدیریتی

 • ابزار ایجاد انواع نمودارهای آماری

 • ابزار ایجاد انواع گیج‌های آماری

 • ابزار ایجاد انواع نقشه‌های جغرافیایی آماری

 • ابزار ایجاد انواع گزارش‌های آماری / سری‌های زمانی / سری‌های مکانی / آمارهای تجمیعی

 • ابزار ایجاد انواع گزارش‌های تجمعی، مقایسه‌ای، کنترلی و تفصیلی

ویژگی‌های ابزارهای گزارش‌ساز فرابر عبارت‌اند از:

گزارش آماری:

 • امکان ایجاد گروه گزارش (Cross Tab)‌ها جهت تولید گزارش‌های مرکب و پیچیده آماری
 • امکان فیلترینگ برخی از سطرها یا ستون‌های جداول
 • امکان تغییر فرض‌های گزارش‌های آماری به‌صورت در اجرا (Runtime)
 • امکان Export مستقیم گزارش‌ها در فرمت‌های Html، Excel و Word
 • امکان نمایش داده‌ها در Excel تحت وب
 • امکان تنظیمات چاپی برای گزارش‌های آماری گسترده
 • امکان ایجاد Snap Shot از گزارش‌ها
 • امکان نمایش جزئیات اطلاعاتی هر آمار به‌صورت Online
 • امکان نمایش جزئیات آماری هر عدد به تفکیک سایر صفت‌ها به‌صورت Online

نمودارهای آماری:

 • امکان ایجاد نمودارهای تک مؤلفه‌ای (نمودارهای ستونی افقی و عـمودی – نمودارهای سـطحی -نـمودارهای pie)
 • امکان ایجاد نمودارهای دو مؤلفه‌ای (نمودارهای ستونی دو مجموعه‌ای افـقی و عمودی – نـمودارهای خـطی – نـمودارهای سطحی دو بعدی افقی و عمودی – نمودارهای پشته‌ای افقی و عمودی – نمودار رادار)
 • امکان ترکیب دو نوع مختلف نمودار (نمودار ستونی-خطی دوبعدی و سه‌بعدی با دو مـحور عرض‌ها- نـمودار سـتونی خطی پشته‌ای با دو محور عرض‌ها)

گزارش‌های اطلاعاتی:

 • امکان تلفیق اطلاعات چندین قلم اطلاعات مرتبط باهم در یک گزارش و ایجاد انواع گزارش‌های تودرتو (انواع Joinها به‌صورت کاملاً ویزاردی)
 • امکان مرتب‌سازی پی‌درپی بر روی چندین فیلد در یک گزارش
 • امکان تفکیک رکوردهای گزارش‌های اطلاعاتی بر حسب مقادیر مختلف (group by)
 • امکان ایجاد انواع گزارش‌های پارامتریک به همراه امکان تغییر پارامترها در هنگام مشاهده
 • امکان Export مستقیم گزارش‌ها در فرمت‌های Html، Excel و Word
 • امکان ایجاد Index جهت نمایش سریع‌تر در حجم داده‌های زیاد

نماگر (Gauge)‌های کنترلی

 • امکان ایجاد انواع Gauge‌های درجه‌ای – خط‌کشی – سیلندری – LED – کروی – و دماسنجی
 • امکان تعریف انواع فرمول در شاخص‌ها
 • امکان تنظیم مقادیر صفت‌های مرتبط با شاخص‌های درگیر در نمایش نماگر (Gauge)‌ها
 • امکان تعریف محدوده و رنگ جهت کیفی سازی نمایش نماگر (Gauge)

کلمات کلیدی :

تجمیع و تلفیق داده‌ها، ETL، تبدیل داده، یکپارچه‌سازی داده‌ها، یکپارچه‌سازی مقادیر داده، کیفیت داده‎ها، مکعب داده‌ها، صفات آماری، دوره‌های زمانی، موقعیت‌ها مکانی، انبار داده‌ها، تاریخچه‌نگاری داده‌ها، تاریخچه تغییر اطلاعات، نظام جامع آماری