سیستم هشداردهی فرابر

نظر به اهمیت اطلاع به‌موقع و بلادرنگ از رویدادها، در فرآیند جمع‌آوری داده‌ها و یا تجمیع داده‌ها در انبار داده‌ها، در سامانه نرم‌افزاری فرابر، زیرسیستم Alerting یا هشدار‌دهی بلادرنگ بر اساس وقوع شرایط خاص تعریف‌شده در سیستم ارائه می‌شود.

این سامانه به‌صورت هوشمند به‌محض حصول شرایط تعریف‌شده در سیستم، پیام یا هشدار مناسب را برای کاربران مورد نیاز، از طریق یکی از کانال‌های ارتباطی پیام کوتاه (SMS)، پست الکترونیک (EMAIL) یا سیستم پیام‌رسان فرابر، به اطلاع کاربر می‌رساند.

این ویژگی در نسخه 16 فرابر، به آن اضافه شده است. با استفاده از این ویژگی فرابر، امکان اطلاع‌رسانی کارآمد و سریع رخدادهای مبتنی بر تغییرات داده‌ها برای مدیران ارشد و کلیدی در هر حوزه کاری میسر خواهد شد. ویژگی‌های هشدارهای فرابر، بر روی عملیات درج رکورد جدید، حذف رکورد، ویرایش اطلاعات رکورد، و یا تغییر مقدار در یک شاخص یا فرمول محاسباتی خاص می‌تواند فعال گردد. همچنین امکان دریافت Alert مبتنی بر برخی از امور Administration نرم‌افزار فرابر، قابل فعال‌سازی است. یکی دیگر از ویژگی‌های زیرسیستم هشداردهی فرابر، امکان یادآوری هشدار با امکان زمان‌بندی ارسال مجدد هشدار به‌دلخواه کاربر به تعداد دفعات لازم است.