مولد بانک‌های اطلاعاتی تحت وب / فرم‌ساز

در اکثر سازمان‌ها، بخشی از اطلاعات مورد نیاز مـدیران به‌صورت فرم‌های کاغذی وجود دارد که همواره به‌صورت دستی و غیرمکانیزه تـوسط واحدهای مختلف سازمان، تولید، مستندسـازی و بایگانی می‌شوند.

اطلاعات و آمار این منابع، نـیازمند تجمیع در پایگاه‌های اطلاعاتی هستند تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها و ارجاعات سازمان مورد استناد قرار گیرند. هـمچنین در برخی دیـگر از سازمان‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی موجود، قدیمی و ناکارآمد هستند.

با استفاده از ابزارهای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی فرابر، می‌توان کلیه فـرآیندهای جاری سازمان را مکانیزه نمود. برای این منظور پس از طـراحی بانک‌های اطـلاعاتی و پیاده‌سازی فرم‌های ورود اطـلاعات، قـواعد گردش اطلاعات به همراه حقوق دسترسی کاربران تنظیم شده و در نهایت گـزارشات مـورد نیاز جهت بهره‌برداری نـهایی طراحی می‌شوند. کلیه امور این مراحل به‌صورت گام‌به‌گام انجام شـده و در این حین، امکان انجام انواع تغییرات میسر است.

در یک نگاه کلان، ابزار ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در فرابر شامل دو مورد زیر است.

ابزار ایجاد انواع بانک‌های رابطه‌ای:
• ابزار ایجاد و مدیریت جداول اطلاعاتی (اقلام اطلاعاتی یا Table‌ها و امکان ایـجاد هرگونه ERD)
• ابزار ایجاد و مدیریت صفات، مـقادیر صفات و یکپارچه‌سازی مقادیر پایه‌ای در سیستم
• ابزار ایجاد و مدیریت ساختار پایگاه داده‌ها

ابزار ایجاد انواع بانک‌های آماری:
• ابـزار ایــجاد و مــدیریت جـداول آماری (اقلام آماری)
• ابـزار ایـجاد سـاختارهای سـلسله مراتبی و فرزند ساختاری آماری
• ابزار ایجاد اقلام آماری اتوماتیک محاسباتی و شمارشی
• ابزار یکپارچه‌سازی و تولید شاخص‌های مستقل و ترکیبی

انواع بانک‌های ایجادشده در فرابر دارای ویژگی‌های زیر نیز می‌باشند:

ابزار مدیریت چرخه حیات رکورد (Workflow)
ابزار ایجاد و مدیریت کاربران و گروه‌ها
ابزار ایجاد و مدیریت حقوق دسترسی کاربران در ورود اطلاعات، تائید داده‌ها و گزارش‌گیری
ابزار ایجاد و مدیریت فرم‌های ورود اطلاعات
امکان ایجاد فرم‌های ترکیبی و Multi Forms
امکان تعریف انواع قواعد منطقی بر روی فرم‌های ورود اطلاعات (Rules On Forms)
امکان مدیریت تائید داده‌ها تا چندین سطح
ابزار ساخت جداول آماری (Sheet تحت وب)

شاید بتوان به‌جرئت اذعان داشت که امروزه، دسترسی مدیران و کارشناسان یک سازمان بـه داده‌ها و اطلاعات آن سازمان، به‌منزله تملک بر یکی از دارایی‌های مسلم آن سازمان تلقی می‌شود. برای این منظور مدیران و کارشناسان سازمان‌ها همواره در حال شناسایی سیستم‌های الکترونیکی جـدید هـستند تا دارایی‌های اطلاعاتی و آمـاری سازمان خود را ساماندهی نمایند.

کارشناسان واحد مهندسی بانک‌های اطلاعاتی با استفاده از ابزارهای ساخت انواع پایگاه‌های داده، با سرعت و سـهولت می‌توانند سازمان‌ها را در اجرای موارد زیر یاری نمایند.

اجرای طرح‌های ملی / منطقه‌ای جمع‌آوری و توزیع اطلاعات
اجـرای سیستم‌های جمع‌آوری آمـارهای ثبتی سـازمان (تولید آمار از میان فرایندهای عملیاتی سـازمان)
یکپارچه‌سازی فرمت ارائه آمار و اطلاعات در ارکان مختلف سازمان
ایجاد سیستم‌های گـردش داده‌ها و اطـلاعات در سازمان‌ها
توزیع فرآیند ورود اطلاعات از ستاد به واحدهای تابعه (تولید اطلاعات و آمار از مبدأ تولید آن‌ها)
اجرای سیستم‌های جمع‌آوری آمـارهای غـیر ثبتی سازمان‌ها (ارائه آمار به‌صورت سرجمع‌ها از واحدهای مختلف سـازمان)

نمونه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی که مشتریان فرابر با هـمکاری واحد مهندسی بانک‌های اطـلاعاتی فـرابر، مـعماری، تـوسعه و ایجاد نموده‌اند عبارت‌اند از:

 • بانک اطلاعات تجهیزات و اموال سازمان
 • بانک اطلاعات اسـناد حـقوقـی سازمان
 • بانک اطلاعات املاک و دارایی‌های سازمان
 • بانک اطلاعات تولیدات و خدمات سازمان
 • بانک اطلاعات اعتبارات و تسهیلات سازمان
 • بانک اطلاعات طرح‌های تحقیقاتی سازمان
 • بانک اطلاعات عملکردی انجمن‌ها و تشکل‌های سازمان
 • بانک اطلاعات مناقصات و مزایدات سازمان
 • سیستم نظارت و ارزشیابی سازمان
 • سیستم مدیریت کلان پروژه‌های سازمان
 • بانک اطلاعات دستاوردهای عملی سازمان
 • بانک اطلاعات جلسات و همایش‌های سازمانی
 • بانک اطلاعات صورت‌جلسات و مصوبات و بخشنامه‌ها
 • بانک اطلاعات مقالات علمی/ تخصصی
 •  بانک اطلاعات تجهیزات سخت‌افزاری
 • بانک اطلاعات وسایل نقلیه سازمان و نحوه‌ی به‌کارگیری آن‌ها
 • بانک اطلاعات مخاطبین سازمان
 • بانک اطلاعات سفرها و مأموریت‌های کاری پرسنل
 • بانک اطلاعات قراردادهای منعقده سازمان
 • بانک اطلاعات فعالیت‌های فوق‌برنامه و تشویقی پرسنل سازمان
 • بانک اطلاعات برنامه‌های آموزشی و مهارت افزایی پرسنل
 • بانک اطلاعات روابط عمومی سازمان
 • سیستم مدیریت اطلاعات واحد حراست سازمان
 • بانک اطلاعات تکریم ارباب‌رجوع
 • سیستم کنترل برنامه‌وبودجه سازمان
 • بانک اطلاعات یافته‌های تحقیقاتی سازمان
 • بانک اطلاعات فعالیت‌ها و اقدامات