داشبوردهای مدیریتی

امروزه ایجاد و پایش انواع داشبوردهای عملیاتی و کنترلی یکی از وظایف اصـلی سازمان‌هاست. از مـنظری دیگر وظیفه داشبوردها، کنترل اهداف و عملکردهای سازمانی است. با داشــبوردها می‌توان رفـتارهای سـازمانی را سنجید و تغییرات آن‌ها را کنترل نمود. فرابر با امکان ایجاد انواع داشـبوردهای مـدیریتی، ابزار جـامعی جهت معنا بخشی به داده‌ها و بصری شدن عملکردهای سازمان را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌های داشبوردهای مدیریتی فرابر عبارت‌اند از: 
• امکان ایجاد انواع داشبوردهای مدیریتی و انتساب آن‌ها به کاربران مختلف درون/ برون‌سازمانی
• امکان مدیریت چندین شاخص یا معیار در یک داشبورد با فرض‌های یـکسان و یا غیر یـکسان
• امکان پیگیری و حرکت در عمق داده‌ها برای هرکدام از اجزای داشبورد جهت کشف حقایق
• امکان استفاده از داشبوردهای ایجادشده در پورتال‌ها و سایت‌ها (با امکان بروز رسانی اتوماتیک داشبوردها)
• امکان استفاده از انواع گزارش‌های آماری، گزارش‌های اطلاعاتی، نمودارهای آماری و نماگر (Gauge) ها در داشبوردها
• امکان مقایسه زوجی شاخص‌ها در هر یک از داشبوردها

همچنین در فرابر امکان ایجاد سه نوع داشبورد مدیریتی میسر است:

  • داشبوردهای استراتژیک: برای مقایسه وضعیت سازمان نسبت به اهداف، «جهت بازبینی کلی و سریع وضعیت کنونی سازمان»
  • داشبوردهای تاکتیکی: برای کمک در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها، «جهت بازبینی و مقایسه اطلاعات سنواتی»
  • داشبوردهای عملیاتی: برای پایش عملیات حیاتی سازمان، «جهت کنترل صحت انجام امور و پروژه‌ها»

شایان ذکر است که کلیه داشبوردهای فرابر، امکانات تحلیلی را برای کاربران میسر می‌کنند.

هیچ‌گاه نمی‌توان تصویری را که در ذهن مدیران سازمان‌ها، ترسیم شده است، به سادگی تغییر داد. داشبوردهای مدیریتی فرابر، بر اساس حقایق مبتنی بر داده‌ها، وظیفه تصویرسازی و تجسم وضعیت سازمان را به عهده دارند. ازاین‌رو طراحی داشبوردهای مؤثر و غنی‌سازی شده از داده‌های صحیح و به‌موقع، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های راهکارهای هوشمندی کسب‌وکار فرابر محسوب می‌شوند.

همچنین جهت آنالیز و تحلیل داده‌های سازمانی، جهت رسیدن به تصمیم‌های هوشمندانه و طبیعتاً نتایج بهتر، نرم‌افزار فرابر، ویژگی‌ها و ابزارهای مختلفی را ارائه می‌دهد:

جهت ارائه تحلیل‌های عمومی در داشبوردها: ارائه گزارش‌های جدول محور
ارائه گزارش‌های لیست محور
ارائه گزارش‌های تـصویـری
ارائه گزارش‌های کـنترلـی
گزارش‌های آماری (Cross Tab)
گزارش‌های اطلاعاتی
نمودارهای آماری
گیج‌‌(Gauge)های کنترلی
جهت ارائه تحلیل‌های کارشناسی در داشبوردها: پرسش‌های عمومی و تکراری
پرسش‌های خــاص و مـوردی
پرسش‌های تحلیلی
گزارش‌های آماری و اطلاعاتی پارامتریک و شرطی
Drill Down، Drill Up و Drill Across
تحلیل‌های اگر –آنگاه (what-if) و تحلیل روند (Trend)
جهت ارائه تحلیل‌های مدیریتی در داشبوردها: تصمیم‌های استراتژیک
تصمیم‌های برنامه‌ریزی
تصمیم‌های اضطراری
داشبوردهای استراتژیک
داشبوردهای تاکتیکی
داشبوردهای عملیاتی