بانک گردشگری؛ جناب آقای علیرضا افشاری، مدیر محترم  امور فناوری اطلاعات و ارتباطات:

بدین وسیله با اهداء این تقدیر نامه از تلاش و پیگیری‌های مستمر جنابعالی و همکاران محترم شرکت مهندسی مشاور عصر فناوری دانش که در به ثمر رساندن پروژه هوش تجاری بانک گردشگری نقش موثر و بسزایی داشته‌اید، تشکر و قدردانی می‌گردد.؟
امید آنکه در سایه الطاف خداوند منان همواره سلامت و موفق باشید.