تهیه Proposal

تیم مهندسی فروش فرابر، به‌صورت کاملاً تخصصی، خدمات تهیه پیشنهاد (Proposal) و یا RFP را در قالب موارد زیر، برای انواع سازمان‌های دولتی و خصوصی ارائه می‌نماید:

  • تهیه RFP استقرار سامانه‌های هوشمندی کسب‌وکار (BI) در سازمان/ تهیه پیشنهاد اجرایی استقرار سامانه BI
  • تهیه RFP استقرار انبار داده‌ها (Data Warehouse) در سازمان / تهیه پیشنهاد اجرایی استقرار انبار داده‌ها
  • تهیه RFP اجرای پروژه‌های داده‌کاوی (Data Mining) / تهیه پیشنهاد اجرایی پروژه‌های داده‌کاوی
  • تهیه RFP اجرای پروژه‌های زیرساخت و تحلیل داده‌های حجیم (Big Data) / تهیه پیشنهاد اجرایی استقرار پروژه‌های Big Data
  • تهیه RFP اجرای پروژه‌های Data Quality در سازمان / تهیه پیشنهاد اجرایی استقرار پروژه افزایش کیفیت داده‌های سازمان
  • تهیه RFP ارائه سامانه داشبوردهای مدیریتی / تهیه پیشنهاد اجرایی استقرار داشبوردهای مدیریتی در سازمان
  • تهیه RFP ارائه خدمات رویکردهای تحلیلی (Analytics) در سازمان / تهیه پیشنهاد اجرایی استقرار رویکردهای تحلیلی خاص در سازمان