تحلیل‌های برنامه‌ریزی و بودجه (Budgeting & Planning Analysis)

کنترل، بخش مهمی از فرآیند برنامه‌ریزی است. هر نظام بودجه‌بندی نیز، بدون پیش‌بینی، تخمین و ارائه سازوکارهای کنترلی، ناقص خواهد بود. یکی از مهم‌ترین وظایف نظارتی در امور برنامه‌ریزی و بودجه، مقایسه ارقام بودجه‌بندی شده با نتایج واقعی عملیات صورت می‌گیرد.

از منظری دیگر، به دلیل فقدان ارتباط برنامه‌ها با بودجه‌ریزی‌ها، عملاً نمی‌توانیم کارایی و اثربخشی اجرای برنامه‌ها را در سطح یک سازمان اندازه‌گیری کنیم، نظام بودجه‌ریزی صحیح می‌تواند ارتباط منطقی بین این دو مقوله را برقرار کند.

در تحلیل‌های برنامه‌وبودجه می‌توان به تخمین صحیح منابع، نیازمندی‌ها و تخصیص صحیح آن‌ها پرداخت. در این مقوله، ارائه گزارش سری‌های زمانی، پیش‌بینی‌های مصارف و تقاضاها، تخمین صحیح هزینه‌ها و درآمدها و … بسیار حائز اهمیت خواهد بود. همچنین بودجه‌ریزی مبتنی بر مدل‌های مبتنی بر عملکرد و پیش‌بینی‌ها و تخمین‌های دقیق، یکی از نیازمندی‌های مهم سازمان‌ها است. با استفاده از تحلیل‌های برنامه‌ریزی و بودجه سازمان‌ها قدرت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر حقایق و نتایج را کسب خواهند کرد.

برای انجام این‌گونه تحلیل‌ها، نیازمند ایجاد انبار داده‌های متمرکز از برنامه‌ها و عملکردها، به تفکیک همه قسمت‌ها و برای سال‌های متمادی در سازمان است.

مزایای استفاده رویکردهای تحلیلی فرابر در تحلیل برنامه‌وبودجه:

  • سرعت بخشیدن به چرخه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بر اساس بینش مالی در زمان واقعی و با دسترسی ساده و بصری سازی داده‌ها
  • پایش و کنترل هزینه‌ها، عملیات و برنامه‌ها به‌صورت یکپارچه و در یک سامانه
  • افزودن پیش‌بینی‌ها، تخمین‌ها، و مدل‌سازی‌ها در کنار گزارش‌های عمومی
  • افزودن محیط‌های تحلیلی از قبیل: اگر-آنگاه (What-if) و تحلیل روند (Trend) به گزارش‌های عمومی
  • ساده‌سازی برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و پیش‌بینی‌های مالی برای همه ارکان درگیر در برنامه‌ریزی

کلمات کلیدی :

تحلیل‌های برنامه‌ریزی و بودجه، Budgeting & Planning Analysis، مدیریت هزینه‌ها و درآمدها، کنترل برنامه و بودجه، ارزیابی عملکرد بودجه، کنترل بودجه‌ریزی عملیاتی، تدقیق بودجه‌ریزی، تجمیع و تلفیق بودجه‌ها و عملکردها، تحلیل‌های عرضه و تقاضا، تحلیل‌های منابع و مصارف، روندهای عملکردی، تخمین هزینه‌ها، آینده‌نگاری بودجه