تحلیل احساسات (Sentimental Analysis)

تحلیل احساسات یا نظرکاوی، به معنی کشف و شناخت احساسات مثبت و یا منفی مردم راجع به یک مسئله یا محصول در متون است. تحلیل احساسات، فرآیندی است که نظرات، احساسات، ارزیابی‌ها، رفتارها و گرایش‌ها و عواطف نوشته شده با یک زبان نوشتاری را آنالیز می‌کند. افرایش اهمیت Sentiment analysis با رشد رسانه‌های اجتماعی مانند نظرسنجی‌ها، forum discussionsها، وبلاگ‌ها، توئیتر و شبکه‌های اجتماعی همزمان شده است.

سیستم‌های Sentiment analysis تقریبا در همه زمینه‌های تجاری و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا نظرات و عقاید برای همه فعالیت‌های انسانی مهم بوده و تأثیر کلیدی بر رفتار ما دارند. تحلیل احساسات، برخورد محاسباتی و ریاضی با نظرات، احساسات و متعاقباً با متن است. تحلیل احساسات یا عقیده‌کاوی، در سیاست (انتخابات، پیش‌بینی تحولات سیاسی، میزان اتحاد مردم یا جامعه در یک مورد و …)، علوم اجتماعی و روانشناسی (تحلیل مسائل اجتماعی و فرهنگی، تحلیل تأثیر اتفاقات مختلف در رفتار مردم و …)، مدیریت و رهبری (کمک در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، آگاهی از میزان رضایت یا مطلوبیت مشتریان یا مشترکین یا گروهی از مخاطبین، و …) کاربردهای فراوانی دارد.

ازنظر زیرساختی نیز، تحلیل احساسات می‌تواند مبنای اتخاذ سیستم‌های توصیه‌گر (Recommender Systemها) به حساب آیند.

کلمات کلیدی :

تحلیل احساسات، Sentimental Analysis، عقیده‌کاوی، نظرکاوی، پردازش زبان طبیعی، شناسایی عقاید و احساسات، Opinion Mining، شناسایی شخصیت، آنالیز فردی، Personality Insight، الگوریتم‌های متن‌کاوی، الگوریتم‌های وب‌کاوی، تحلیل رفتار، تحلیل نظرات